Övriga delstudier

Förutom medarbetare på Danderyds sjukhus inkluderades även drygt 100 inneliggande COVID-19 patienter i våras i COMMUNITY-studien. Dessa patienter hade varierande svårighetsgrad av COVID-19, där en del vårdades på IVA/IMA och en del på vanlig vårdavdelning. Syftet med dessa blodprover är dels att studera immunitet efter COVID-19, men också att studera andra biomarkörer som kan påverka sjukdomsförloppet vid COVID-19.

Hittills har vi fokuserat på biomarkörer som är kopplade till koagulation (blodets levringsförmåga) och inflammation. Resultaten visar att många av dessa biomarkörer är kraftigt förhöjda hos patienter med COVID-19, och att nivåerna är associerade till sjukdomsgrad och prognos. En del av dessa rubbningar kvarstår efter 4-6 månader, vilket skulle kunna bidra till långtidssymptom, så kallad ”long-COVID”. Studierna visar också att så kallade neutrophil extracellular traps (NETs), är förhöjda i blodet vid svår COVID-19, och att dessa DNA-nät är kopplade till blodproppsbildning.

Resultaten har hittills publicerats i sju artiklar:

Circulating Markers of Neutrophil Extracellular Traps Are of Prognostic Value in Patients With COVID-19

Författare: Henry Ng, Sebastian Havervall, Axel Rosell, Katherina Aguilera, Kristel Parv, Fien A von Meijenfeldt, Ton Lisman, Nigel Mackman, Charlotte Thålin, Mia Phillipson

Publicerad i Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 3 december 2020

För att läsa hela artikeln, klicka på länken

Patients With COVID-19 Have Elevated Levels of Circulating Extracellular Vesicle Tissue Factor Activity That Is Associated With Severity and Mortality

Författare: Axel Rosell, Sebastian Havervall, Fien von Meijenfeldt, Yohei Hisada, Katherina Aguilera, Steven P Grover, Ton Lisman, Nigel Mackman, Charlotte Thålin

Publicerad i Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, 3 december 2020

För att läsa hela artikeln, klicka på länken

Prothrombotic changes in patients with COVID‐19 are associated with disease severity and mortality

Författare: Fien A von Meijenfeldt, Sebastian Havervall, Jelle Adelmeijer, Annika Lundström, Ann-Sofie Rudberg, Maria Magnusson, Nigel Mackman, Charlotte Thalin, Ton Lisman

Publicerad i Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis, 6 dec 2020

För att läsa hela artikeln, klicka på länken

Elevated factor V activity and antigen levels in patients with COVID-19 are related to disease severity and 30-day mortality

Författare: Fien A von Meijenfeldt, Sebastian Havervall, Jelle Adelmeijer, Annika Lundström, Maria Magnusson, Nigel Mackman, Charlotte Thalin, Ton Lisman

Publicerad i American Journal of Hematology, 4 jan 2021

För att läsa hela artikeln, klicka på länken

Sustained prothrombotic changes in COVID-19 patients 4 months after hospital discharge.

Författare: von Meijenfeldt F, Havervall S, Adelmeijer J, Lundström A, Magnusson M, Mackman N, Thalin C, Lisman T.

Publicerad i Blood Advances. 9 Feb 2021

För att läsa hela artikeln, klicka på länken

COVID-19 is Associated with an Acquired Factor XIII Deficiency.

Författare: von Meijenfeldt FA, Havervall S, Adelmeijer J, Lundström A, Magnusson M, Mackman N, Thalin C, Lisman T.

Publicerad i Thrombosis and Haemostasis. 19 Mars 2021

För att läsa hela artikeln, klicka på länken

Soluble angiotensin-converting enzyme 2 is transiently elevated in COVID-19 and correlates with specific inflammatory and endothelial markers.

Författare: Lundström A, Ziegler L, Havervall S, Rudberg AS, von Meijenfeldt F, Lisman T, Mackman N, Sandén P, Thålin C.

Publicerad i Journal of Medical Virology. 6 juli 2021

För att läsa hela artikeln, klicka på länken

%d bloggare gillar detta: