FAQ

Foto: Ludvig Kostyál

Om jag vaccinerar mig mot SARS-CoV-2, får jag fortsätta vara med i COMMUNITY-studien?

Ja. Vi kommer fortsätta följa alla studiedeltagare som vill, oavsett om de vaccinerats eller inte.

Vad är det för skillnad mellan antikroppar och T-celler?

En antikropp (eller immunoglobulin; Ig) är ett protein som bildas av så kallade B-celler. Antikroppar används av kroppens immunförsvar för att hitta och inaktivera/döda fria viruspartiklar. T-celler hjälper B-celler att producera antikroppar, men kan också oskadliggöra virusinfekterade celler och på så vis förhindra att viruset sprider sig i kroppen. B- och T-celler är två olika typer av vita blodkroppar (lymfocyter) som samverkar för att skydda oss mot infektioner. Både B- och T-celler utvecklas till så kallade minnesceller, vilket skapar en immunitet.

T celler brukar också delas in i hjälpar T-celler och mördar T-celler. Det är hjälpar T-cellen som understödjer både B cellernas produktion av antikroppar men också mördar T-cellens aktivering. Mördar T-cellen är den immuncell som kan döda en redan virusinfekterad cell.

Jag hade antikroppar vid FAS 1 men fick svar att jag inte hade antikroppar vid FAS 2 – vad betyder det?

Det svar som lämnades ut efter Fas 2 baserades på förekomst av antikroppar mot både spike och nukleokapsid proteinet (olika komponenter av viruset). De flesta som hade haft antikroppar mot båda komponenterna i våras, men inte hade antikroppar mot båda komponenterna vid Fas 2 (dvs fick ett negativt svar) hade fortfarande antikroppar mot spike proteinet. 98 procent av de som hade antikroppar i våras hade fortfarande antikroppar mot spike proteinet. Eftersom det är spike-riktade antikroppar som skyddar mot viruset är det därför troligt att du fortfarande hade skyddande antikroppar, trots negativt testsvar.

En del studiedeltagare har fått svar att deras T-celler reagerade på SARS-CoV-2 (covid-19) peptider, men att man inte kunnat se om responsen är specifik eller om det beror på korsreaktivitet för ett annat coronavirus (förkylningsvirus).

Troligtvis innebär detta att man inte har ett skydd mot att bli smittad av SARS-CoV-2. I studien stimulerar vi helblod med två olika peptidtester. Den ena innehåller bara SARS-CoV-2 peptider, och den andra innehåller SARS-CoV-2 peptider men också peptider från våra vanliga förkylnings-coronavirus. Att T-cellerna svarade på den specifika SARS-CoV-2 peptidtestet innebär att man har ett specifikt SARS-CoV-2 T-cellsminne. I princip endast deltagare med antikroppar hade också ett positivt svar på detta peptidtest. Att T-cellerna reagerar på peptidtestet som också innehåller peptider från våra vanliga förkylnings-coronavirus innebär att man har ett T-cells minne mot dessa virus, men inte säkert mot SARS-CoV-2. Huruvida ett T-cellsminne mot våra vanliga förkylnings-coronavirus har någon betydelse om man skulle bli smittad av SARS-CoV-2 vet man inte. Möjligen kan det göra att man får lite lindrigare symptom, men hittills finns ingen data på att det skulle skydda mot att bli infekterad.

Saknar man antikroppar och har man fått ett svar som säger att T-cellerna reagerade på SARS-CoV-2 peptider, men att man inte kunnat se om responsen är specifik eller om det beror på korsreaktivitet för ett annat coronavirus (förkylningsvirus) är vår rekommendation att man inte skall betrakta sig som skyddad/immun och leva efter de rekommendationer och försiktighetsåtgärder som kommit från myndigheter.

Det nya coronaviruset har dock studerats under en begränsad tid, och vi behöver mer kunskap för att säkert kunna veta hur länge man är immun efter en infektion med SARS-CoV-2.

Jag har fått ett svar på testet som visar att jag har antikroppar och således genomgången COVID-19.

  • Betyder det att jag är immun och inte kan bli smittad?

För närvarande vet vi för lite om viruset för att säkert kunna säga att man är helt immun om man har antikroppar, men för många andra virussjukdomar är det så.

  • Hur länge har jag antikroppar?

Vi och andra studier ser att antikroppar mot SARS-CoV-2 är mätbara i blodet minst fyra månader efter genomgången infektion. Vid Fas 3 i januari 2021 kommer vi att undersöka om dessa antikroppar fortfarande är mätbara efter 8 månader.

  • Betyder det att jag inte behöver skydda mig?

Man har fortfarande inte kunnat visa huruvida man kan bli er-infekterad trots antikroppar, så du ska fortsätta skydda dig och andra enligt riktlinjer.

  • Kan jag få ett intyg på att jag har antikroppar?

Eftersom COMMUNITY är en forskningsstudie kan vi inte lämna ut formella intyg angående antikroppssvar, men du kan hitta ditt svar under ”Ärenden” -> ”Tidigare ärenden”. Välj ”Endast för personal – Steg 2”

%d bloggare gillar detta: