Information till dig som är med i COMMUNITY-studien

COMMUNITY studien syftar till att undersöka immunförsvaret – och hur det utvecklas över tid – efter genomgången SARS-CoV-2 infektion. 2149 medarbetare på Danderyds sjukhus är med i studien, som startades i april 2020. Studien är ett interdisciplinärt samarbete mellan Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och Uppsala Universitet.

Foto: Ludvig Kostyál

Hittills har studien visat att en stor andel av deltagarna (19%) hade varit infekterade med SARS-CoV-2 i våren 2020, och att genomgången infektion var starkt kopplat till patientnära arbete (både på COVID-19 avdelningar och avdelningar som inte vårdade patienter med bekräftad COVID-19) och till symptom som lukt/smak bortfall och feber. Resultaten kan läsas i sin helhet i tidskriften Nature Communications.

Studien är uppdelad i faser, och vi samlar vid varje fas in nya blodprover för att undersöka immunförsvaret över tid. Alla som var med i FAS 1, oavsett om de har utvecklat antikroppar eller inte, är välkomna att delta i kommande faser av studien.

Vid FAS 2 kunde vi se att majoriteten (98%) av deltagare som hade antikroppar i våren 2020 fortfarande hade mätbara och dugliga antikroppar, antikroppar som kan neutralisera viruset, minst fyra månader efter genomgången infektion.

Vi har under hösten och vintern 2020-2021 genomfört två substudier; en där vi undersöker T-cells-minnet efter genomgången SARS-CoV-2 infektion, och en där vi undersöker förekomsten av re-infektion genom qPCR screening 1 gång per vecka. Dessa båda delstudier inkluderade ett mindre antal slumpmässigt utvalda deltagare, men vi kommer vid FAS 3 att undersöka T-cells svaret hos samtliga deltagare.

Läs mer om de olika faserna och delstudierna under respektive länk i menyn.

Foto: Ludvig Kostyál
Fotograf: Magnus Laupa