Information till dig som är med i COMMUNITY-studien

COMMUNITY studien syftar till att undersöka immunförsvaret – och hur det utvecklas över tid – efter genomgången SARS-CoV-2 infektion. 2149 medarbetare på Danderyds sjukhus är med i studien, som startades i april 2020. Studien är ett interdisciplinärt samarbete mellan Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet, KTH, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och Uppsala Universitet. Hittills har studien visat att enFortsätt läsa ”Information till dig som är med i COMMUNITY-studien”