Resultat FAS 5

Stort tack för Din medverkan i COMMUNITY-studiens FAS 5. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av resultaten hittills.


Sju månader efter två doser Pfizers vaccin återstår bara 15 procent av
ursprungsnivåerna av antikroppar. Däremot har personer som haft covid-19
före vaccination betydligt högre antikroppsnivåer och långsammare nedgång.
Det visar nya resultat från COMMUNITY-studien som undersöker immunitet
efter covid-19 och vaccination.


Sedan våren 2020 pågår COMMUNITY-studien vid Danderyds sjukhus.
Huvudsyfte är att studera immunitet efter covid-19 och vaccination. Våren
2020 samlades prover in från 2 149 medarbetare, där cirka 19 procent
visades ha antikroppar efter infektion med SARS-CoV-2. Studiedeltagarna och
deras immunsvar har sedan följts upp var fjärde månad. Drygt 90 procent av
deltagarna är nu vaccinerade.


De första som vaccinerades för sju månader sedan fick Pfizer/BIoNTechs
vaccin Comirnaty. Nu visar COMMUNITY studien att dessa individer
fortfarande har mätbara nivåer av antikroppar, men att antikroppsnivåerna
halverades tre månader efter vaccination. Sju månader efter vaccination har
antikroppsnivåerna sjunkit till cirka 15 procent av den först uppmätta nivån.
De som vaccinerades med Astra Zenecas vaccin Vaxzevria fick sin andra dos
något senare och hittills har man kunnat följa denna grupp under tre
månader. Även i den gruppen ser man en tydlig nedgång i antikroppsnivåer
och cirka fem gånger lägre nivåer än efter Pfizer/BioNTechs vaccin vid
samma tidpunkt.


Att antikroppsnivåer sjunker över tid är förväntat och trots sjunkande
antikroppsnivåer ser vaccinens skyddseffekt mot svår sjukdom ut att hålla i
sig i många undersökningar. Det är i nuläget svårt att säga vilken nivå av
antikroppar som krävs för skydd mot infektion respektive mot svår sjukdom,
men vi vet att antikroppsnivåer korrelerar till skyddseffekt. Studiens resultat visar
att antikroppsnivåerna sjunker relativt snabbt, vilket är en viktig pusselbit
som kan läggas till det faktum att flera länder rapporterar stigande
infektionstal bland vaccinerade.


De låga antikroppsnivåerna kan innebära att vi framöver ser en ökad
spridning även i vaccinerade grupper och det kan ha konsekvenser för våra
äldre och sköra. Frågan om optimalt skydd för våra riskgrupper blir ju extra
aktuell nu när vi öppnar upp samhället igen. Vi går dessutom in i en kallare
period som troligen också bidrar till en ökad smitta, vilket innebär att en
påfyllnadsdos till äldre och sköra kan behövas redan nu.


Ett resultat vi ser är att antikroppsnivåerna hos de personer som först haft
covid-19 och därefter vaccinerats ligger betydligt högre, och sjunker
långsammare, än för vaccinerade som inte haft covid-19. Det starka
immunsvaret efter infektion och vaccin ses redan efter en dos vaccin.
Individer som har haft covid-19 behöver därför inte en påfyllnadsdos, i alla
fall inte inom kort.


Vi ser att höga nivåer av antikroppar inducerade av vaccin neutraliserar
också den nya Deltavarianten, vilket talar för att ytterligare en dos av
PfizerBioNTechs vaccin skulle stärka svaret mot Delta. Det är viktigt att vi nu
försöker hålla nere smittspridningen, och därmed även minska risken för
uppkomsten av nya virusvarianter som kanske har större förmåga att undvika
immunsystemet.

Nu fortsätter COMMUNITY-studien med analyser av T-cellsminnet efter
vaccination och fortsatt provtagning var fjärde månad. Förutom
longitudinella undersökningar av immunsvaret planeras studier för att
undersöka förekomsten av asymptomatiska infektioner efter vaccination, och
huruvida dessa infektioner är smittsamma.

%d bloggare gillar detta: