PCR-screening

PCR-studien DEL 1

I en substudie undersöker vi förekomsten av re-infektion (med eller utan symptom) efter genomgången SARS-CoV-2 infektion. Drygt 300 slumpmässigt utvalda studiedeltagare med påvisbara SARS-CoV-2 antikroppar bjöds in att delta med start december 2020. Ett mindre antal slumpmässigt utvalda studiedeltagare utan antikroppar bjöds in som en kontrollgrupp. Studiedeltagare provtar sig själva en gång i veckan, och proverna analyseras löpande av Folkhälsomyndigheten. Studiens syfte är att undersöka om man kan bli re-infekterad, och i så fall smitta andra utan att få symptom. Studien avslutades 24 februari 2021. Resultat presenteras här inom kort.

PCR-studien DEL 2

I denna substudie undersöker vi förekomsten av reinfektion med eller utan symtom på deltagare med genomgången SARS-CoV-2 infektion. Vi undersöker även förekomst av mutation vid SARS-CoV-19. Drygt 600 deltagare medverkar med att lämna PCR-test 1 gång i veckan under 12 veckor. Studien startade 23 mars 2021 och är nu avslutad. Proverna analyseras löpande av Folkhälsomyndigheten. resultat publiceras här under juli/augusti 2021.

%d bloggare gillar detta: