PCR-screening

PCR-studien DEL 1

I en substudie undersöker vi förekomsten av re-infektion (med eller utan symptom) efter genomgången SARS-CoV-2 infektion. Drygt 300 slumpmässigt utvalda studiedeltagare med påvisbara SARS-CoV-2 antikroppar bjöds in att delta med start december 2020. Ett mindre antal slumpmässigt utvalda studiedeltagare utan antikroppar bjöds in som en kontrollgrupp. Studiedeltagare provtar sig själva en gång i veckan, och proverna analyserades löpande av Folkhälsomyndigheten. Studiens syfte är att undersöka om man kan bli re-infekterad, och i så fall smitta andra utan att få symptom.

PCR-studien DEL 2

I denna substudie undersöker vi förekomsten av reinfektion med eller utan symtom på deltagare med genomgången SARS-CoV-2 infektion. Vi undersöker även förekomst av mutation vid SARS-CoV-19. Drygt 600 deltagare medverkar med att lämna PCR-test 1 gång i veckan under 12 veckor. Proverna analyserades av Folkhälsomyndigheten.

Få infektioner bland deltagare som haft covid-19 och/eller vaccinerats

Flera COMMUNITY-deltagare har valt att vara med i de veckovisa PCR-screeningstudier som drivits under vintern och våren dec 2020 till juni 2021.

Den första studieomgången visade att de som haft covid-19 nio månader tidigare i mycket hög utsträckning var skyddade mot reinfektion. Även i vårens screeningsstudie såg vi mycket få reinfektioner bland deltagare som haft covid-19 och/eller blivit vaccinerade, men överlag var det också färre infektioner bland deltagare som inte haft infektionen och inte hade vaccinerats.

En övervägande majoritet av de få infektioner vi såg var orsakade av den brittiska Alpha-mutationen medan enstaka var av vildtypsviruset från Wuhan. Vi hittade inga andra virusvarianter bland våra infekterade deltagare.

Fotograf: Magnus Laupa
%d bloggare gillar detta: