T-cells studien

I september-oktober samlade vi in ytterligare blodprov från 330 studiedeltagare för att i samarbete med Uppsala Universitet undersöka så kallat T-cells minne efter genomgången SARS-CoV-2 infektion. Dessa deltagare valdes ut slumpmässigt. Resultaten visade att majoriteten av de som hade mätbara antikroppar, men endast en liten andel av de som inte hade mätbara antikroppar, hade ett specifikt SARS-CoV-2 T-cells minne.

När vi mäter T cellers minnessvar så använder vi oss av syntetiska bitar från viruset, syntetiska peptider, som vi tillsätter till immuncellerna vi isolerat från blodet. Om vi tar många peptider i en mix så kan vissa peptider även ge upphov till aktivering av T celler fast du inte har träffat på SARS-CoV-2 tidigare, därför att du har träffat på andra coronavirus (förkylningsvirus) och därmed har du ett svar mot en eller flera peptider. I dessa fall kan vi inte vara säkra på att du har ett specifikt svar mot SARS-CoV-2, men du har troligen ett korsreaktivt T cells-svar. Det betyder dock inte att du har en immunitet mot SARS-CoV-2 då olika virusstammar inte med säkerhet ger upphov till korsreaktiv immunitet.

När vi däremot sätter samman väl utvalda syntetiska peptidbitar som enbart kommer från SARS-CoV-2 och stimulerar dina immunceller så är vi säkrare på att T cell-svaret är just riktat mot SARS-CoV-2. Dock kan det förekomma ett fåtal falskt positiva svar som med alla typer av tester. Saknar du ett T cell-svar men har uppmätta antikroppar så kan det bero på flera saker (genetik (din specifika HLA uppsättning), cellkvalitet mm) och behöver inte betyda att du inte har ett T cells-svar. HLA är de såkallade transpantationsantigenen som ser till att peptider från virus presenteras för T celler. HLA är som ett korvbröd som håller fast peptiden=korven så att T cellen upptäcka virusbitar i kroppen/celler.

Analyser pågår fortfarande och resultaten kommer att rapporteras i en publicerad artikel inom kort. Eftersom T-cells tester är tidskrävande kunde vi endast utföra ett begränsat antal tester under hösten, men i samarbete med Uppsala Universitet har vi tagit fram ett enklare test baserat på helblod i stället för isolerade celler. Detta test kommer vi nu att använda vid Fas 3, vilket möjliggör T-celltester på samtliga studiedeltagare.

%d bloggare gillar detta: